E-ISSN 2602-4837
Multiple primary malignant paraganglioma of the head and neck with lymph node metastasis [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(4): 232-236 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.06432

Multiple primary malignant paraganglioma of the head and neck with lymph node metastasis

Sertaç Yetişer1, Saime Ramadan2
1Department Of Otolaryngology, Anadolu Medical Center, Kocaeli, Turkey
2Department Of Pathology, Anadolu Medical Center, Kocaeli, Turkey

Paragangliomas of the head and neck are usually benign tumors. Malignant form is quite rare and criteria for malignancy are not clear. Clinical, biochemical and histological features of malignant forms are not sufficient to reliably distinguish them from benign tumors and malignancy is established only in the presence of distant metastasis. Herein, we report a patient with glomus jugulare on the right, glomus vagale and glomus caroticum tumors on the left side with cervical lymph node metastasis on the right side.

Keywords: Glomus caroticum, glomus jugulare; glomus vagale; malignant paraganglioma.

Lenf nodu metastazlı baş ve boynun çoklu primer malign paragangliyoması

Sertaç Yetişer1, Saime Ramadan2
1Anadolu Sağlık Merkezi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Gebze-kocaeli
2Anadolu Sağlık Merkezi, Patoloji Kliniği, Gebze-kocaeli

Baş ve boyun paragangliomaları genellikle benign tümörlerdir. Malign form son derece seyrek olup malignite kriterleri açık değildir. Malign formların klinik, biyokimyasal ve histolojik özellikleri onları benign formdan ayırt etmek için yeterli değildir ve malignite ancak uzak metastaz olduğunda saptanabilir. Bu yazıda sağ tarafta glomus jugulare, sol tarafta glomus vagale ve glomus karotikum tümörleri olup sağ tarafta boyun lenf nodu metastazı gösteren bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Glomus karotikum, glomus jugulare; glomus vagale; malign paraganglioma.

Sertaç Yetişer, Saime Ramadan. Multiple primary malignant paraganglioma of the head and neck with lymph node metastasis. Tr-ENT. 2015; 25(4): 232-236

Corresponding Author: Sertaç Yetişer, Türkiye
LookUs & Online Makale