E-ISSN 2602-4837
Malignant eccrine spiradenoma of the external ear [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(4): 245-248 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.53189

Malignant eccrine spiradenoma of the external ear

Yusuf Özgür Biçer1, Serap Köybaşı1, Erkan Tezcan1, Fahri Yılmaz2
1Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Department of Pathology, Medical Faculty of Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

Eccrine spiradenoma is a benign tumor of sweat gland origin. Malignant eccrine spiradenoma is a rare neoplasm which almost always arises from a pre-existing spiradenoma lesion. In this article, we present a patient with malignant eccrine spiradenoma of the auricula with a prior diagnosis as benign eccrine spiradenoma. Although malignant transformation is usually associated with aggressive behavior, we did not detect recurrence or metastasis in four years of follow-up after performing wide excision.

Keywords: Auricula, eccrine spiradenoma; malignant.

Dış kulağın malign ekrin spiradenoması

Yusuf Özgür Biçer1, Serap Köybaşı1, Erkan Tezcan1, Fahri Yılmaz2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

Ekrin spiradenoma ter bezi kökenli benign bir tümördür. Malign ekrin spiradenoma neredeyse daima daha önceden var olan bir spiradenoma lezyonundan gelişen nadir bir neoplazmdır. Bu yazıda daha önce benign ekrin spiradenoma tanısı konulmuş, dış kulak malign ekrin spiradenoması olan bir hasta sunuldu. Malign dönüşüm genellikle saldırgan davranış ile ilişkilendirilse de geniş eksizyon sonrası dört yıllık takipte nüks ve metastaz tespit edilmedi.

Anahtar Kelimeler: Aurikula, ekrin spiradenoma; malign.

Yusuf Özgür Biçer, Serap Köybaşı, Erkan Tezcan, Fahri Yılmaz. Malignant eccrine spiradenoma of the external ear. Tr-ENT. 2015; 25(4): 245-248

Corresponding Author: Yusuf Özgür Biçer, Türkiye
LookUs & Online Makale