E-ISSN 2602-4837
Unusual foreign body in the larynx: a bee [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(4): 237-239 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.85451

Unusual foreign body in the larynx: a bee

Ethem İlhan1, Handan Yaman2, Burhan Dost3, Gökçe Akman Köse2, Hüseyin Yaman1
1Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Düzce University, Düzce, Turkey
2Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Düzce University, Düzce, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Düzce University, Düzce, Turkey

Foreign body lodgement in the larynx is a rare situation. Our review of the literature revealed no living foreign body in larynx except for laryngeal leeches and anisakiasis. In this article, we report a patient with unusual laryngeal foreign body lodgement: a bee which presented with sudden odynophagia and stinging sensation in throat. The bee was detected on the laryngeal mucosa in indirect laryngoscopic examination and removed immediately under general anesthesia in apneic period. In this case report, we describe the importance of detailed anamnesis and laryngeal examination even if the patient has no severe symptoms.

Keywords: Bee, laryngoscopy; larynx; living foreign body; odynophagia; stinging sensation.

Larenkste olağandışı yabancı cisim: Bir arı

Ethem İlhan1, Handan Yaman2, Burhan Dost3, Gökçe Akman Köse2, Hüseyin Yaman1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Larenkste yabancı cisim yerleşimi nadir bir durumdur. Literatür incelememizde larenkste larengeal sülük ve anisakiasis dışında canlı yabancı cisim görülmedi. Bu yazıda, olağandışı larengeal yabancı cisim yerleşimi olan bir hasta sunuldu: boğazda ani odinofaji ve batma hissiyle ortaya çıkan bir arı. Arı indirekt larengoskopik muayenede larengeal mukozada tespit edildi ve apneik dönemde genel anestezi altında hemen çıkartıldı. Bu olgu sunumunda, hastada ciddi semptomlar olmasa bile ayrıntılı öykü ve larengeal muayenenin önemi açıklandı.

Anahtar Kelimeler: Arı, larengoskopi; larenks; canlı yabancı cisim; odinofaji; batma hissi.

Ethem İlhan, Handan Yaman, Burhan Dost, Gökçe Akman Köse, Hüseyin Yaman. Unusual foreign body in the larynx: a bee. Tr-ENT. 2015; 25(4): 237-239

Corresponding Author: Ethem İlhan, Türkiye
LookUs & Online Makale