E-ISSN 2602-4837
Atrophic rhinitis caused by Cedecea davisae with accompanying mucocele [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2015; 25(4): 249-253 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2015.93265

Atrophic rhinitis caused by Cedecea davisae with accompanying mucocele

Ömer Bayır1, Gökçe Aksoy Yıldırım1, Güleser Saylam1, Elvan Yüksel1, Ali Özdek2, Mehmet Hakan Korkmaz3
1Department of Otolaryngology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Karabük University, Karabük, Turkey
3Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

Atrophic rhinitis is a chronic inflammatory disease characterized by progressive atrophy of nasal mucosa. Cedecea davisae, a rare pathogen, is a new member of Enterobacteriaceae family. In this article, we report a patient with atrophic rhinitis whose culture test revealed Cedecea davisae. The patient was operated due to accompanying posterior ethmoid mucocele. Levofloxacin and nasal irrigation were administered for two months. Significant improvement was observed in patient’s complaints and nasal signs at postoperative sixth month. In conclusion, Cedecea davisae has been thought to cause atrophic rhinitis and mucocele in this patient. Patient recovered with simple treatment. These bacteria should be kept in mind as a causative agent for atrophic rhinitis.

Keywords: Atrophic rhinitis, Cedecea davisae; endoscopic sinus surgery; mucocele.

Mukoselin eşlik ettiği Cedecea davisae nedeniyle gelişen atrofik rinit

Ömer Bayır1, Gökçe Aksoy Yıldırım1, Güleser Saylam1, Elvan Yüksel1, Ali Özdek2, Mehmet Hakan Korkmaz3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Atrofik rinit, ilerleyici nazal mukozal atrofi ile karakterize kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Nadir bir patojen olan Cedecea davisae, Enterobacteriaceae ailesinin yeni üyesidir. Bu yazıda, kültür testi Cedecea davisae gösteren bir atrofik rinit hastası sunuldu. Hasta eşlik eden posterior etmoid mukosel nedeniyle ameliyat edildi. İki ay levofloksasin ve nazal irigasyon uygulandı. Ameliyat sonrası altıncı ayda hastanın yakınma ve nazal bulgularında belirgin düzelme görüldü. Sonuç olarak, bu hastada Cedecea davisae’nin atrofik rinite ve mukosele neden olduğu düşünüldü. Hasta basit tedavi ile iyileşti. Bu bakteriler atrofik rinitin nedensel bir ajanı olarak dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Atrofik rinit, Cedecea davisae; endoskopik sinüs cerrahisi; mukosel.

Ömer Bayır, Gökçe Aksoy Yıldırım, Güleser Saylam, Elvan Yüksel, Ali Özdek, Mehmet Hakan Korkmaz. Atrophic rhinitis caused by Cedecea davisae with accompanying mucocele. Tr-ENT. 2015; 25(4): 249-253

Corresponding Author: Ömer Bayır, Türkiye
LookUs & Online Makale