E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Üst solunum yolunda alışılmadık miçetoma yerleşimli iki olgu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(6): 338-340 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.052

Üst solunum yolunda alışılmadık miçetoma yerleşimli iki olgu

Devrim Bektaş1, Ahmet Ural, Rahmet Çaylan, Osman Bahadır, Neslihan Kul, Refik Çaylan

Fungus topları veya miçetomalar, dejenerasyon gösteren fungal hiflerin ekstramukozal ve noninvazif birikimlerinden oluşur. Baş boyun bölgesinde en sık paranazal sinüslerde, özellikle maksiller sinüste yerleşim gösterirler. Bu sinsi enfeksiyonlara çoğunlukla Aspergillus suşları neden olmaktadır. Bu makalede biri temporal kemiğin otomastoidektomi boşluğunda ve diğeri konka bulloza içerisinde yerleşimli iki nadir fungus topu olgusu sunuldu. Tipik olarak her iki hasta da konvansiyonel antibakteriyel tedaviye yanıt vermeyen ve kronik enfeksiyonla uyumlu muğlak semptomlar sergilemekteydi.

Anahtar Kelimeler: Konka bulloza; fungus topu; miçetoma; temporal kemik.

Two cases with unusual mycetoma localizations in upper respiratory system

Devrim Bektaş1, Ahmet Ural, Rahmet Çaylan, Osman Bahadır, Neslihan Kul, Refik Çaylan

Fungus balls or mycetomas are extramucosal and noninvasive accumulations of degenerating fungal hyphae. In head and neck they may localized most frequently in the paranasal sinuses, especially in the maxillary sinus. These indolent infections are mostly caused by Aspergillus spp. In this article, we present two rare fungus ball cases: one occurring in an automastoidectomy cavity of a temporal bone and the other in a concha bullosa. Typically, both patients admitted with vague symptoms consistent with chronic infection resistant to conventional antibacterial medication.

Keywords: Concha bullosa; fungus ball; mycetoma; temporal bone.

Devrim Bektaş, Ahmet Ural, Rahmet Çaylan, Osman Bahadır, Neslihan Kul, Refik Çaylan. Two cases with unusual mycetoma localizations in upper respiratory system. Tr-ENT. 2011; 21(6): 338-340

Sorumlu Yazar: Devrim Bektaş
LookUs & Online Makale