E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Tr-ENT: 27 (3)

Cilt: 27  Sayı: 3 - 2017

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Larengotrakeal invazyonlu ileri tiroid karsinomunun tedavisi
Management of advanced thyroid carcinoma with laryngotracheal invasion
Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Murat Haydar Yener, Mehmet Yılmaz, Nesrettin Fatih Turgut, Muhammed Pamukçu, Harun Cansız
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.24572  Sayfalar 115 - 121 (116 kere görüntülendi)

2.
Malign ve prekanseröz larengeal lezyonlarda nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı
Neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in malignant and precancerous laryngeal lesions
Suphi Bulğurcu, İlker Burak Arslan, Bünyamin Dikilitaş, İbrahim Çukurova
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.93685  Sayfalar 122 - 127 (115 kere görüntülendi)

3.
Erken evre bukkal ve oral dil skuamöz hücreli karsinomlarda tümör kalınlığının okült boyun nodları ile ilişkisi
Correlation of tumor thickness with occult neck nodes in buccal and oral tongue early squamous-cell carcinomas
Shakeel uz Zaman, Shakil Aqil, Mohammad Ahsan Sulaiman
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.66750  Sayfalar 128 - 134 (121 kere görüntülendi)

4.
Nazal polipi olan veya olmayan kronik rinosinüzitli hastalarda Stafilokokal enterotoksin B ekspresyonu ve seviyelerinin kantitatif analizi
Quantitative analysis of Staphylococcal enterotoxin B expression and its levels in patients with chronic rhinosinusitis with or without nasal polyps
Ozan Gökdoğan, Ayşe Kalkancı, Yusuf Kızıl, Utku Aydil, İlker Akyıldız, Kayhan Çağlar, Sabri Uslu
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.80000  Sayfalar 135 - 140 (115 kere görüntülendi)

5.
Tıkayıcı uyku apne sendromunun ve sürekli pozitif havayolu basıncı titrasyonunun evre 3 ve REM uykusuna etkisi
The effect of obstructive sleep apne syndrome and continuous positive airway pressure titration on stage 3 and REM sleeps
Doğan Atan, Kürşat Murat Özcan, Nurcan Yurtsever Kum, Hüseyin Dere
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.82891  Sayfalar 141 - 145 (116 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Koklear implantasyon: İnkomplet partisyon tip III üzerine olgu sunumu
Cochlear implantation: case report on incomplete partition type III
Müge Özcan, Rauf Oğuzhan Kum, Deniz Baklacı, Görkem Dündar, Yavuz Fuat Yılmaz, Uğur Toprak, Adnan Ünal
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.70034  Sayfalar 146 - 150 (151 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Erişkinlerde kistik boyun kitlelerinin görüntülenmesi
Imaging of cystic neck masses in adults
Nayha Handa, Anil Taneja, Swapndeep Singh Atwal, Venu Madhav R K
doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.48303  Sayfalar 151 - 157 (159 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale